ಮಂಗಳವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 3, 2010

ಬ್ಲಾಗಿನ ಉದ್ದೇಶ

ಬ್ಲಾಗಿನ ಉದ್ದೇಶ
ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕಗಳ ವಿವರಗಳು ಒಂದು ಕಡೆ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದೇ ಈ ಬ್ಲಾಗಿನ ಉದ್ದೇಶ. ಇದು ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅಸಾಧ್ಯ; ನಿಜ. ಎಂತಹ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣವಾದರೂ ಮೊದಲ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯಿಂದಲೇ ಆರಂಭವಾಗಬೇಕಲ್ಲವೇ? ಹಾಗೆ ಇದು ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಹೊಸ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಪ್ರಕಟವಾದಂತೆಲ್ಲ ಅವುಗಳ ವಿವರ ಸೇರುತ್ತ ಹೋಗಬೇಕು. ಈ ಕೋಶದಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರು, ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು , ಪ್ರಕಾರ, ಬೆಲೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಕಾಶಕರ ವಿಳಾಸ ಇಷ್ಟು ಇರಬೇಕು. ವಿಳಾಸದಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಹಾಗೂ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಇರಬೇಕು. ಯಾವ ಪುಸ್ತಕ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾದರೆ ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದವರು ಪ್ರಕಾಶಕರ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಬರೆದೋ ಫೋನ್ ಮಾಡಿಯೋ ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ