ಸೋಮವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 30, 2010

ವಿಜಯಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಪುಸ್ತಕಗಳ ವಿವರವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದೇನೆ.ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಕೃತಜ್ಞ.
ಸಪ್ನಾ ಬುಕ್ ಹೌಸಿಗೆ ಅವರು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಪುಸ್ತಕಗಳ ವಿವರವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ.

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ