ಸೋಮವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 16, 2010

ನೀವು ಮಾಡಬಹುದಾದ ಸಹಾಯ.

೧. ಯಾವುದೇ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕದ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ವಿಚಾರ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಅದರ ವಿವರವನ್ನು ನನಗೆ ಇಮೇಲ್ ಅಥವಾ ಬ್ಲಾಗ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ. ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರು, ಬೆಲೆ, ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು, ಪ್ರಕಾಶಕರ ವಿಳಾಸ ಇಷ್ಟಾದರೂ ಇರಲಿ. ಅವರ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಹಾಗೂ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಿಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿ.

೨. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕಾಶಕರ ವಿಳಾಸ, ಫೋ.ನಂ. ಇಮೇಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಗಳನ್ನು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿ.

೩. ನೀವೇ ಪ್ರಕಾಶಕರೇ? ಸಂತೋಷ. ನಿಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಪರಿಚಯದ ಪ್ರಕಾಶಕರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿ. ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾಗಿಯೂ ಇದೊಂದು ತಕ್ಷಣವೇ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಆಹ್ವಾನವಲ್ಲವೇ?

ನನ್ನ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ: g.mruthyunjaya@gmail.com

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ